NLB Srbija

 

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

 

U skladu sa članom 66, stav 10. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018, 91/2019 i 109/2021 ), privredno društvo NLB Srbija doo Beograd objavljuje sledeće podatke o zaključenom pravnom poslu: Opis pravnog posla: Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zaključen dana 20.12.2021.godine između Komercijalne banke ad Beograd kao kupca i NLB Srbije doo Beograd kao prodavca. Predmet ugovora o kupoprodaji nepokretnosti je kat. parcele br.1013/10, sve upisano u LN br. 3691 KO Novi Beograd. Informacija o prirodi odnosa sa povezanim licem: NLB Srbija doo Beograd i Komercijalna banka ad Beograd, u smislu člana 62, stav 2, tačka 3 su pod kontrolom trećeg lica.