NLB Srbija

 

NLB Srbija je članica NLB Grupe u Srbiji, slovenačke međunarodne finansijske organizacije.

 

Članice NLB Grupe u Srbiji, pored NLB Srbije su i:

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd,
REAM d.o.o. Beograd.

NLB Lease&Go
Kombank Invest a.d. Beograd

Više informacija o NLB Grupi na:

Više o NLB Grupi