NLB Srbija

 

NLB Srbija je članica NLB Grupe u Srbiji, slovenačke međunarodne finansijske organizacije.

 

Članice NLB Grupe u Srbiji, pored NLB Srbije su i:

NLB banka a.d. Beogard,
NLB Leasing d.o.o. Beograd-u likvidaciji
NLB Interfinanz d.o.o.- u likvidaciji
NLB Prvi faktor - Faktoring d.o.o.- u likvidaciji
REAM d.o.o. Beograd.

Komercijalna banka a.d. Beograd
Kombank Invest a.d. Beograd

Više informacija o NLB Grupi na:

Više o NLB Grupi